Phòng Cao Cấp
Quý khách có thể xem các phòng cao cấp nhất của chúng tôi. Hãy chọn loại phòng phù hợp nhất với bạn
Superior Double
Giá chỉ
0,0 VNĐ
 • Diện tích :
  25m2
 • Sức chứa :
  02 người lớn + 02 trẻ em (dưới 6 tuổi)
 • Wifi :
  Miễn phí
 • Ăn sáng :
  Miễn phí
 • Nước lọc :
  02 chai nước miễn phí
 • Trà và cà phê :
  Miễn phí
 • Trà chiều :
  Miễn phí
 • Xông hơi :
  Miễn phí
 • Khuyến mãi :
  Giảm 10% hóa đơn tại Nhà hàng – Spa
 • Tiện ích phòng
More Info
Deluxe Twin
Giá chỉ
0,0 VNĐ
 • Diện tích :
  30m2
 • Sức chứa :
  02 người lớn + 02 trẻ em (dưới 6 tuổi)
 • Wifi :
  Miễn phí
 • Ăn sáng :
  Miễn phí
 • Nước lọc :
  02 chai nước miễn phí
 • Trà và cà phê :
  Miễn phí
 • Trà chiều :
  Miễn phí
 • Xông hơi :
  Miễn phí
 • Khuyến mãi :
  Giảm 10% hóa đơn tại Nhà hàng – Spa
 • Tiện ích phòng
More Info
Deluxe Double
Giá chỉ
0,0 VNĐ
 • Diện tích :
  30m2
 • Sức chứa :
  02 người lớn + 02 trẻ em (dưới 6 tuổi)
 • Wifi :
  Miễn phí
 • Ăn sáng :
  Miễn phí
 • Nước lọc :
  02 chai nước miễn phí
 • Trà và cà phê :
  Miễn phí
 • Trà chiều :
  Miễn phí
 • Xông hơi :
  Miễn phí
 • Khuyến mãi :
  Giảm 10% hóa đơn tại Nhà hàng – Spa
More Info
V4S Royal Suite
Giá chỉ
4.000.000,0 VNĐ
 • Diện tích :
  63m2
 • Sức chứa :
  02 người lớn + 02 trẻ em
 • Wifi :
  Miễn phí
 • Nước lọc :
  02 chai nước miễn phí
 • Trà và cà phê :
  Miễn phí
 • Trà chiều :
  Miễn phí
 • Xông hơi :
  Miễn phí
 • Khuyến mãi :
  Giảm 10% hóa đơn tại Nhà hàng – Spa
 • Tiện ích phòng
More Info
Excutive King Suite
Giá chỉ
0,0 VNĐ
 • Diện tích :
  43m2
 • Sức chứa :
  02 người lớn + 02 trẻ em (dưới 6 tuổi)
 • Wifi :
  Miễn phí
 • Ăn sáng :
  Miễn phí
 • Nước lọc :
  02 chai nước miễn phí
 • Thức uống :
  Trà và cà phê miễn phí
 • Trà chiều :
  Miễn phí
 • Xông hơi :
  Miễn phí
 • Khuyến mãi :
  Giảm 10% hóa đơn tại Nhà hàng – Spa
 • Tiện ích phòng
More Info
Excutive Twin Suite
Giá chỉ
0,0 VNĐ
 • Diện tích :
  43m2
 • Sức chứa :
  02 người lớn + 02 trẻ em (dưới 6 tuổi)
 • Wifi :
  Miễn phí
 • Ăn sáng :
  Miễn phí
 • Nước lọc :
  02 chai nước miễn phí
 • Trà và cà phê :
  Miễn phí
 • Trà chiều :
  Miễn phí
 • Xông hơi :
  Miễn phí
 • Khuyến mãi :
  Giảm 10% hóa đơn tại Nhà hàng – Spa
 • Tiện ích phòng
More Info
Căn hộ 1 Phòng Ngủ
Giá chỉ
0,0 VNĐ
 • Diện tích :
  55m2
 • Sức chứa :
  02 người lớn + 02 trẻ em (dưới 6 tuổi)
 • Wifi :
  Miễn phí
 • Ăn sáng :
  Miễn phí
 • Nước lọc :
  02 chai nước miễn phí
 • Trà và cà phê :
  Miễn phí
 • Trà chiều :
  Miễn phí
 • Xông hơi :
  Miễn phí
 • Khuyến mãi :
  Giảm 10% hóa đơn tại Nhà hàng – Spa
 • Tiện ích phòng
More Info
Căn hộ 2 Phòng Ngủ
Giá chỉ
0,0 VNĐ
 • Diện tích :
  85m2
 • Sức chứa :
  02 người lớn + 02 trẻ em
 • Wifi :
  Miễn phí
 • Ăn sáng :
  Miễn phí
 • Nước lọc :
  02 chai nước miễn phí
 • Trà và cà phê :
  Miễn phí
 • Trà chiều :
  Miễn phí
 • Xông hơi :
  Miễn phí
 • Khuyến mãi :
  Giảm 10% hóa đơn tại Nhà hàng – Spa
 • Tiện ích phòng
More Info
Login Form
Register Form